CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STORE THIẾT BỊ Địa chỉ: 102 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TPHCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STORE THIẾT BỊ Email: storethietbi@gmail.com CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STORE THIẾT BỊ Hotline: 0902 662 298 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STORE THIẾT BỊ Giờ mở cửa: 8h30 - 18h00
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STORE THIẾT BỊ  Giỏ hàng (0)

Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường

Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường

Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường

Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường

Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
 • Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán thường
Chi tiết Thông số kỹ thuật Bình luận

Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán không bọc cao su (Heavy Duty)

Mỏ lếch cờ lê điều chỉnh Workpro mang lại sự linh hoạt và hiệu quả trong điều chỉnh cờ lê và ốc vít. Các kích thước đa dạng từ 6 đến 12 inch, chất liệu thép CR-V bền bỉ cùng cán nhựa chống trơn trượt giúp làm việc dễ dàng và thoải mái.

Thông Số Kỹ Thuật:

 • Kích thước:
  • 6 inch: 150mm, độ mở: miệng 24mm
  • 8 inch: 150mm, độ mở: miệng 30mm
  • 10 inch: 150mm, độ mở: miệng 35mm
  • 12 inch: 150mm, độ mở: miệng 40mm
 • Phân loại: có cán bọc cao su và không có cán bọc cao su
 • Chất liệu: Thép CR-V
 • Cán nhựa chống trơn trượt, cầm nắm thoải mái.
 • Linh hoạt và dễ sử dụng cho nhiều công việc điều chỉnh.

Mỏ Lếch Cờ Lê Điều Chỉnh 6 - 8 - 10 - 12 inch Workpro cán bọc cao su và cán không bọc cao su (Heavy Duty)

Mỏ lếch cờ lê điều chỉnh Workpro mang lại sự linh hoạt và hiệu quả trong điều chỉnh cờ lê và ốc vít. Các kích thước đa dạng từ 6 đến 12 inch, chất liệu thép CR-V bền bỉ cùng cán nhựa chống trơn trượt giúp làm việc dễ dàng và thoải mái.

Thông Số Kỹ Thuật:

 • Kích thước:
  • 6 inch: 150mm, độ mở: miệng 24mm
  • 8 inch: 150mm, độ mở: miệng 30mm
  • 10 inch: 150mm, độ mở: miệng 35mm
  • 12 inch: 150mm, độ mở: miệng 40mm
 • Phân loại: có cán bọc cao su và không có cán bọc cao su
 • Chất liệu: Thép CR-V
 • Cán nhựa chống trơn trượt, cầm nắm thoải mái.
 • Linh hoạt và dễ sử dụng cho nhiều công việc điều chỉnh.

Sản phẩm liên quan